DE演示站

时间:2020-04-25 05:28  编辑:admin

  据清道光十年(1380)《重建卧龙寺记》碑载:“昔汉明帝梦佛入中国,悦之,因建祠南郊而致祭焉,灵帝(168—189)时敕赐创修为寺,于个中讲《楞严经》,上为国家保平安之福,下为生平易近致安乐之庥,遂题其寺额曰‘福应寺’,而神之梗祀至此隆,人之信奉至此愈多矣。厥后连绵至贞不美观十一年(637)重建之。有吴道子绘画不美观世音神像一尊,镌之于石,供之于寺,遂名曰‘不美观音禅院’。

  再据清同治七年(1868)《卧龙寺重建碑记》载:“宋初有禅师,法名卧龙,太祖曾幸此寺与谈佛法,机缘相契,认为先兆,遂改成卧龙寺。”

  同治十三年(1874),《卧龙禅寺重建清规碑记》内载:该寺为敕建十方丛林,后因主僧不得其人,寺院荒凉,幸有慧明师起而整顿策划,墙垣稳固,殿宇增辉,使佛法赖以不坠。及至慧明退院,有真贤和尚续主其事,阐扬圣教,戒行精严,日以诵经礼佛为事,同治甲戌岁,实有没有赖游僧昆池,不守戒规,希图占踞,捏名妄察,僧俗共愤,公议清规八条,呈明府县立案,挺拔石于寺,俾后之僧众知所警戒云尔。此碑保存至今,尚能使丛林得以安宁,道风得以地道。

  光绪二十六年(1900),庚子事件,八国联军攻下北京,慈禧太后挟光绪皇帝逃亡至西安,德清(虚云)和尚随驾,曾伴随至卧龙寺礼佛,便成为该寺的大年夜檀越,赐银千两。整修全部殿宇,使卧龙寺面貌一新。庙门对面还建造青石牌坊一座(已毁),次年住持空龄碑记其事。慈禧太后给庙门殿书“敕建十方卧龙禅林”门额一方,给大年夜雄殿书“慈云慧日”“三乘选要”牌匾两面。光绪皇帝给天王殿书“欢欣地”门额一方,这些盛举都为卧龙寺减色添辉很多。

  平易近国年代,卧龙寺尚保持着东、中、西三院,占空中积16.7亩,殿宇、廊庑、僧寮200余间,泥塑佛像菩萨像57尊,基本上保持清末原貌。平易近国十三年,康有为因公莅陕,历游诸寺,曾题书“卧龙寺”三字门匾一面。平易近国二十年至二十二年,朱子桥、井松生等前后捐资维修大年夜殿、法堂及念佛堂。据了解。平易近国以来的历任住持有圆印、圆心、圆耀、宝生、范成等。平易近国二十二年礼请华县宁山寺慈云法师任住持之职,嗣后因宁山寺事忙慈云法师退席。平易近国二十八年兴善寺传戒,朗照法师(号慧日)来长安,四众迎人卧龙寺,继任住持。说法讲席九年。二位法师之住持卧龙寺,早有预示之兆,慈禧太后书写的“慈云慧日”四字牌匾岂不是偶合吗?

标签: